Tỷ giá ngày 12-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,36010 22,44010 22,36010
 AUD 15,820191 16,058194 15,916192
 CAD 16,64633 17,01533 16,79733
 JPY 1800 1830 1810
 EUR 23,92162 24,20763 23,99362
 CHF 22,07636 22,43037 22,23236
 GBP 33,679154 34,220157 33,917156
 SGD 15,58948 15,90348 15,69948
 THB 6120 6370 6120
 MYR - 5,1701 5,1041
 DKK - 3,2828 3,1828
 HKD 2,8521 2,9092 2,8722
 INR - 3461 3321
 KRW - 190 190
 KWD - 74,88958 72,61156
 NOK - 2,638-5 2,557-4
 RUB - 381-4 333-4
 SEK - 2,6150 2,5510

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,530 10 22,560 10

Tỷ giá trung tâm ngày 12-11-2015

1USD = 0