Tỷ giá ngày 12-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2755 21,3255 21,2755
 AUD 18,331207 18,607210 18,442208
 CAD 18,50989 18,92091 18,67790
 JPY 1821 1861 1841
 EUR 26,401175 26,718177 26,481176
 CHF 21,818131 22,258134 21,972132
 GBP 33,532168 34,072171 33,769169
 SGD 16,25248 16,64649 16,36748
 THB 6361 6631 6361
 MYR - 6,42924 6,34723
 DKK - 3,63224 3,52124
 HKD 2,7100 2,7650 2,7290
 INR - 3541 3391
 KRW - 220 180
 KWD - 74,37194 72,10591
 NOK - 3,18921 3,09220
 RUB - 513-2 419-1
 SEK - 2,91819 2,84618

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,370 10 21,390 10

Tỷ giá trung tâm ngày 12-11-2014

1USD = 0