Tỷ giá ngày 12-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,320120 22,400120 22,320120
 AUD 16,261147 16,513149 16,359148
 CAD 17,053105 17,439107 17,208106
 JPY 1831 1871 1851
 EUR 25,237228 25,550231 25,313229
 CHF 23,005162 23,384164 23,167163
 GBP 33,933143 34,493145 34,172144
 SGD 15,78553 16,11054 15,89654
 THB 6206 6466 6206
 MYR - 5,44516 5,37316
 DKK - 3,46432 3,35731
 HKD 2,84715 2,90516 2,86715
 INR - 3532 3392
 KRW - 200 200
 KWD - 75,309429 72,985416
 NOK - 2,81322 2,72621
 RUB - 4075 3554
 SEK - 2,76817 2,69916

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,240 -10 22,280 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 12-10-2015

1USD = 0