Tỷ giá ngày 12-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1900 21,2400 21,1900
 AUD 18,3130 18,5890 18,4230
 CAD 18,6420 19,0570 18,8120
 JPY 1930 1970 1950
 EUR 26,6580 26,9780 26,7380
 CHF 21,9030 22,3450 22,0580
 GBP 33,6710 34,2130 33,9080
 SGD 16,4160 16,8140 16,5320
 THB 6410 6680 6410
 MYR - 6,5540 6,4700
 DKK - 3,6660 3,5540
 HKD 2,6970 2,7520 2,7160
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,2880 72,7480
 NOK - 3,3050 3,2040
 RUB - 5850 4780
 SEK - 2,9720 2,8980

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,240 0 21,260 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-10-2014

1USD = 0