Tỷ giá ngày 12-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,6660 15,9020 15,7610
 CAD 16,6880 17,0580 16,8400
 JPY 1840 1870 1860
 EUR 25,1840 25,4850 25,2590
 CHF 22,8450 23,2110 23,0060
 GBP 34,2790 34,8290 34,5200
 SGD 15,6740 15,9900 15,7850
 THB 6110 6360 6110
 MYR - 5,2410 5,1740
 DKK - 3,4550 3,3500
 HKD 2,8610 2,9190 2,8810
 INR - 3450 3310
 KRW - 190 190
 KWD - 75,5870 73,2880
 NOK - 2,7880 2,7030
 RUB - 3670 3210
 SEK - 2,7380 2,6710

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,630 -20 22,660 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 12-09-2015

1USD = 0