Tỷ giá ngày 12-08-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2200 23,5300 23,2500
 AUD 16,16230 16,85131 16,32530
 CAD 17,85617 18,61717 18,03617
 JPY 171-1 181-1 172-1
 EUR 23,49823 24,81424 23,73523
 CHF 24,20623 25,23824 24,45023
 GBP 27,762-57 28,946-59 28,042-58
 CNY 3,396-11 3,542-11 3,431-11
 SGD 16,6354 17,3444 16,8034
 THB 5871 6771 6521
 MYR - 5,320-7 5,206-7
 DKK - 3,3055 3,1834
 HKD 2,9072 3,0312 2,9372
 INR - 305-2 293-2
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,27852 76,22050
 NOK - 2,506-5 2,404-5
 RUB - 335-9 -
 SEK - 2,372-6 2,275-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-08-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,950 170 24,050 170

Tỷ giá trung tâm ngày 12-08-2022

1USD = 23,153 -10