Tỷ giá ngày 12-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,950-53 17,205-54 17,052-53
 CAD 16,907100 17,282102 17,061101
 JPY 215-2 220-2 218-2
 EUR 24,651-9 24,946-9 24,725-9
 CHF 22,59314 23,00214 22,75214
 GBP 28,57526 29,03427 28,77727
 SGD 16,399-11 16,663-11 16,515-11
 THB 6291 6551 6291
 MYR - 5,6092 5,5372
 DKK - 3,392-1 3,289-1
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,655-51 73,758-49
 NOK - 2,75121 2,66720
 RUB - 3864 3153
 SEK - 2,666-5 2,600-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,300 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 12-08-2016

1USD = 21,849 16