Tỷ giá ngày 12-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,990205 22,060215 21,990205
 AUD 15,90326 16,14934 15,99927
 CAD 16,59784 16,97393 16,74785
 JPY 1742 1782 1762
 EUR 24,291389 24,593404 24,364390
 CHF 22,181217 22,548230 22,338218
 GBP 33,935266 34,496286 34,174268
 SGD 15,382-32 15,699-25 15,490-32
 THB 6092 6343 6092
 MYR - 5,495-58 5,422-59
 DKK - 3,33355 3,23052
 HKD 2,80125 2,85927 2,82126
 INR - 347-1 333-1
 KRW - 190 190
 KWD - 73,945760 71,661705
 NOK - 2,7148 2,6307
 RUB - 376-8 328-7
 SEK - 2,59150 2,52648

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,000 120 22,070 160

Tỷ giá trung tâm ngày 12-08-2015

1USD = 0