Tỷ giá ngày 12-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,827196 17,079199 16,928198
 CAD 16,83128 17,20429 16,98429
 JPY 212-3 217-3 215-3
 EUR 24,622217 24,917220 24,696218
 CHF 22,478112 22,884114 22,636113
 GBP 28,959481 29,424488 29,163484
 SGD 16,36515 16,62815 16,48115
 THB 6230 6490 6230
 MYR - 5,63914 5,56714
 DKK - 3,38931 3,28530
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 190
 KWD - 76,554-76 73,661-73
 NOK - 2,68632 2,60531
 RUB - 3882 3172
 SEK - 2,65222 2,58722

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 -20 22,310 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 12-07-2016

1USD = 21,869 14