Tỷ giá ngày 12-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,1220 16,3650 16,2190
 CAD 16,9070 17,2820 17,0600
 JPY 1760 1790 1780
 EUR 24,1540 24,4440 24,2270
 CHF 22,9990 23,3680 23,1610
 GBP 33,4000 33,9370 33,6350
 SGD 15,9500 16,2710 16,0630
 THB 6300 6560 6300
 MYR - 5,7880 5,7140
 DKK - 3,3130 3,2120
 HKD 2,7760 2,8320 2,7960
 INR - 3510 3370
 KRW - 190 190
 KWD - 73,3760 71,1420
 NOK - 2,7760 2,6910
 RUB - 4280 3740
 SEK - 2,6220 2,5570

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,840 -10 21,870 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 12-07-2015

1USD = 0