Tỷ giá ngày 12-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,77010 21,83010 21,77010
 AUD 16,580-118 16,830-120 16,680-119
 CAD 17,430-6 17,817-7 17,588-6
 JPY 1740 1770 1750
 EUR 24,160-193 24,449-196 24,232-194
 CHF 22,986-23 23,355-24 23,148-24
 GBP 33,36068 33,89669 33,59569
 SGD 15,926-40 16,247-41 16,039-40
 THB 6330 6600 6330
 MYR - 5,838-22 5,764-21
 DKK - 3,315-26 3,214-25
 HKD 2,7752 2,8312 2,7952
 INR - 347-1 333-1
 KRW - 201 190
 KWD - 73,35975 71,12672
 NOK - 2,835-12 2,748-12
 RUB - 443-1 387-1
 SEK - 2,672-7 2,606-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,820 0 21,840 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-06-2015

1USD = 0