Tỷ giá ngày 12-05-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9300 23,1600 22,9600
 AUD 17,550-52 18,283-54 17,727-52
 CAD 18,571-14 19,347-14 18,759-14
 JPY 2060 2160 2080
 EUR 27,1350 28,5530 27,4090
 CHF 24,859-77 25,897-80 25,110-78
 GBP 31,76345 33,08947 32,08345
 CNY 3,509-4 3,656-4 3,545-4
 SGD 16,940-1 17,647-1 17,111-1
 THB 653-3 753-3 725-3
 MYR - 5,649-15 5,533-15
 DKK - 3,8340 3,6950
 HKD 2,8950 3,0150 2,9240
 INR - 3260 3130
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,5300 76,5270
 NOK - 2,842-2 2,728-2
 RUB - 3101 -
 SEK - 2,8267 2,7137

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-05-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 -380 23,320 -360

Tỷ giá trung tâm ngày 12-05-2021

1USD = 23,148 -69