Tỷ giá ngày 12-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,27010 22,34010 22,27010
 AUD 16,178-13 16,422-13 16,276-13
 CAD 17,093108 17,472111 17,248109
 JPY 2020 2060 2040
 EUR 25,29189 25,59490 25,36789
 CHF 22,72483 23,08884 22,88483
 GBP 31,83958 32,35059 32,06459
 SGD 16,09642 16,42043 16,21043
 THB 6201 6461 6201
 MYR - 5,58729 5,51628
 DKK - 3,47913 3,37312
 HKD 2,8372 2,8942 2,8572
 INR - 3471 3341
 KRW - 200 190
 KWD - 76,79185 73,88982
 NOK - 2,77723 2,69322
 RUB - 3838 3137
 SEK - 2,7789 2,7109

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-05-2016

1USD = 21,870 -10