Tỷ giá ngày 12-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,67510 21,73510 21,67510
 AUD 17,086144 17,343146 17,189144
 CAD 17,731114 18,125116 17,892115
 JPY 1780 1820 1800
 EUR 24,251202 24,542204 24,324202
 CHF 23,247208 23,621211 23,411209
 GBP 33,619555 34,159564 33,856559
 SGD 16,0421 16,3651 16,1551
 THB 629-3 655-3 629-3
 MYR - 6,043-22 5,966-22
 DKK - 3,32628 3,22527
 HKD 2,7631 2,8181 2,7821
 INR - 345-2 331-2
 KRW - 200 200
 KWD - 73,096114 70,870110
 NOK - 2,95128 2,86128
 RUB - 4765 3894
 SEK - 2,6564 2,5914

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,730 10 21,745 10

Tỷ giá trung tâm ngày 12-05-2015

1USD = 0