Tỷ giá ngày 12-04-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9500 23,1600 22,9800
 AUD 17,12447 17,83949 17,29748
 CAD 17,91271 18,66074 18,09372
 JPY 2040 2150 2060
 EUR 26,588-13 27,977-14 26,856-14
 CHF 24,295-13 25,309-14 24,540-13
 GBP 30,85092 32,13896 31,16193
 CNY 3,4503 3,5943 3,4853
 SGD 16,755-15 17,455-16 16,924-15
 THB 646-2 745-2 718-2
 MYR - 5,6383 5,5223
 DKK - 3,757-2 3,621-2
 HKD 2,8920 3,0130 2,9210
 INR - 3190 3070
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,3015 76,3065
 NOK - 2,768-4 2,657-4
 RUB - 297-2 -
 SEK - 2,7534 2,6433

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-04-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,600 -130 23,680 -150

Tỷ giá trung tâm ngày 12-04-2021

1USD = 23,158 -56