Tỷ giá ngày 12-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2500 22,3200 22,2500
 AUD 16,8700 17,1230 16,9720
 CAD 17,0610 17,4400 17,2160
 JPY 2030 2070 2050
 EUR 25,3430 25,6470 25,4200
 CHF 23,1930 23,5650 23,3570
 GBP 31,4560 31,9610 31,6770
 SGD 16,3630 16,6920 16,4790
 THB 6240 6500 6240
 MYR - 5,7820 5,7080
 DKK - 3,4850 3,3790
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3480 3340
 KRW - 210 200
 KWD - 76,7480 73,8480
 NOK - 2,7840 2,6990
 RUB - 3740 3060
 SEK - 2,8090 2,7400

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 10

Tỷ giá trung tâm ngày 12-04-2016

1USD = 21,842 0