Tỷ giá ngày 12-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5700 21,6300 21,5700
 AUD 16,4200 16,6670 16,5190
 CAD 16,8630 17,2380 17,0160
 JPY 1770 1800 1790
 EUR 22,7460 23,0660 22,8150
 CHF 21,8390 22,1900 21,9930
 GBP 31,3540 31,8580 31,5750
 SGD 15,6130 15,9910 15,7230
 THB 6500 6780 6500
 MYR - 5,9340 5,8580
 DKK - 3,1190 3,0240
 HKD 2,7500 2,8060 2,7700
 INR - 3540 3400
 KRW - 200 200
 KWD - 72,7350 70,5200
 NOK - 2,6980 2,6160
 RUB - 4710 3850
 SEK - 2,4930 2,4320

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,650 0 21,670 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-04-2015

1USD = 0