Tỷ giá ngày 12-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3405 21,3905 21,3405
 AUD 16,218106 16,462107 16,316106
 CAD 16,589-1 16,958-1 16,740-1
 JPY 1740 1770 1760
 EUR 22,489-35 22,80510 22,557-35
 CHF 21,10876 21,44877 21,25776
 GBP 31,673-127 32,182-129 31,896-128
 SGD 15,24585 15,61587 15,35385
 THB 6382 6652 6382
 MYR - 5,83721 5,76220
 DKK - 3,091-3 2,997-3
 HKD 2,715-2 2,770-2 2,734-2
 INR - 3491 3351
 KRW - 210 170
 KWD - 72,480-48 70,272-47
 NOK - 2,67212 2,59112
 RUB - 38912 31810
 SEK - 2,5240 2,4620

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,670 20 21,690 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-03-2015

1USD = 0