Tỷ giá ngày 12-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,305-5 21,355-5 21,305-5
 AUD 16,181-192 16,425-195 16,279-193
 CAD 16,674-7 17,044-7 16,825-7
 JPY 1760 1790 1780
 EUR 23,96820 24,25620 24,04120
 CHF 22,688-81 23,053-83 22,848-82
 GBP 32,128-41 32,645-42 32,354-42
 SGD 15,425-43 15,799-44 15,534-44
 THB 639-2 666-2 639-2
 MYR - 5,957-12 5,881-12
 DKK - 3,2963 3,1953
 HKD 2,713-1 2,768-1 2,733-1
 INR - 349-1 335-1
 KRW - 210 180
 KWD - 73,274-42 71,042-41
 NOK - 2,830-29 2,743-28
 RUB - 357-1 291-1
 SEK - 2,534-54 2,472-53

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 -5 21,410 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 12-02-2015

1USD = 0