Tỷ giá ngày 12-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,320-20 21,380-20 21,320-20
 AUD 17,26684 17,559109 17,37084
 CAD 17,695-88 18,122-64 17,856-89
 JPY 1771 1811 1791
 EUR 25,009-1 25,35734 25,085-1
 CHF 20,7075 21,16435 20,8536
 GBP 31,857-7 32,43039 32,081-7
 SGD 15,74711 16,15934 15,85811
 THB 636-1 6640 636-1
 MYR - 6,030-14 5,941-23
 DKK - 3,4485 3,3360
 HKD 2,714-3 2,7740 2,733-3
 INR - 3511 3361
 KRW - 220 180
 KWD - 73,803-50 71,421-149
 NOK - 2,817-30 2,727-33
 RUB - 378-16 308-13
 SEK - 2,680-15 2,609-19

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,500 -50 21,520 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 12-01-2015

1USD = 0