Tỷ giá ngày 11-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,46020 22,53020 22,46020
 AUD 16,146-42 16,395-43 16,243-42
 CAD 16,222-103 16,589-105 16,369-104
 JPY 1820 1850 1840
 EUR 24,469-60 24,773-61 24,543-60
 CHF 22,522-30 22,894-30 22,681-30
 GBP 33,704-23 34,260-23 33,942-23
 SGD 15,779-18 16,103-19 15,890-19
 THB 6121 6381 6121
 MYR - 5,290-20 5,220-20
 DKK - 3,358-8 3,255-8
 HKD 2,8643 2,9233 2,8843
 INR - 3440 3300
 KRW - 190 190
 KWD - 75,36434 73,03933
 NOK - 2,64310 2,56110
 RUB - 3610 3150
 SEK - 2,682-22 2,615-21

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,620 20 22,650 30

Tỷ giá trung tâm ngày 11-12-2015

1USD = 0