Tỷ giá ngày 11-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3405 21,3905 21,3405
 AUD 17,61844 17,88345 17,72445
 CAD 18,3628 18,7708 18,5298
 JPY 1782 1822 1802
 EUR 26,414184 26,731187 26,493185
 CHF 21,824124 22,264127 21,978125
 GBP 33,18490 33,71892 33,41891
 SGD 16,06961 16,45963 16,18262
 THB 6381 6651 6381
 MYR - 6,170-7 6,091-7
 DKK - 3,63325 3,52224
 HKD 2,7201 2,7751 2,7391
 INR - 351-1 337-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,615248 72,342240
 NOK - 3,032-4 2,940-4
 RUB - 433-3 354-3
 SEK - 2,8774 2,8064

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,360 -10 21,390 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 11-12-2014

1USD = 0