Tỷ giá ngày 11-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3500 22,4300 22,3500
 AUD 15,6297 15,8643 15,7247
 CAD 16,6143 16,982-1 16,7653
 JPY 1790 1830 1810
 EUR 23,859-29 24,145-35 23,931-29
 CHF 22,040-2 22,394-7 22,195-2
 GBP 33,52573 34,06367 33,76174
 SGD 15,54210 15,8547 15,65110
 THB 6120 6370 6120
 MYR - 5,1698 5,1029
 DKK - 3,273-5 3,174-4
 HKD 2,8500 2,907-1 2,8700
 INR - 3451 3311
 KRW - 190 190
 KWD - 74,831-41 72,554-24
 NOK - 2,64213 2,56213
 RUB - 386-2 337-1
 SEK - 2,6154 2,5514

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,520 0 22,550 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 11-11-2015

1USD = 0