Tỷ giá ngày 11-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2000 22,2800 22,2000
 AUD 16,1140 16,3640 16,2120
 CAD 16,9480 17,3320 17,1020
 JPY 1820 1860 1840
 EUR 25,0080 25,3190 25,0840
 CHF 22,8430 23,2200 23,0040
 GBP 33,7900 34,3480 34,0290
 SGD 15,7320 16,0560 15,8430
 THB 6140 6400 6140
 MYR - 5,4290 5,3570
 DKK - 3,4320 3,3260
 HKD 2,8310 2,8900 2,8510
 INR - 3510 3360
 KRW - 200 190
 KWD - 74,8810 72,5700
 NOK - 2,7910 2,7050
 RUB - 4020 3510
 SEK - 2,7510 2,6820

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,250 -170 22,300 -140

Tỷ giá trung tâm ngày 11-10-2015

1USD = 0