Tỷ giá ngày 11-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,666-48 15,902-48 15,761-48
 CAD 16,688-66 17,058-67 16,840-66
 JPY 1841 1871 1861
 EUR 25,184193 25,485195 25,259194
 CHF 22,84564 23,21165 23,00664
 GBP 34,27983 34,82984 34,52084
 SGD 15,674-11 15,990-11 15,785-11
 THB 6111 6361 6111
 MYR - 5,24114 5,17414
 DKK - 3,45526 3,35025
 HKD 2,8611 2,9191 2,8811
 INR - 3450 3310
 KRW - 190 190
 KWD - 75,58742 73,28841
 NOK - 2,788-1 2,703-1
 RUB - 3671 3211
 SEK - 2,73825 2,67125

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,630 -20 22,660 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 11-09-2015

1USD = 0