Tỷ giá ngày 11-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1800 21,2300 21,1800
 AUD 19,0640 19,3510 19,1790
 CAD 18,9070 19,3270 19,0790
 JPY 1950 1990 1970
 EUR 27,1860 27,5130 27,2680
 CHF 22,3520 22,8020 22,5090
 GBP 34,0410 34,5890 34,2810
 SGD 16,5160 16,9170 16,6320
 THB 6460 6730 6460
 MYR - 6,6760 6,5900
 DKK - 3,7390 3,6250
 HKD 2,6990 2,7540 2,7180
 INR - 3550 3410
 KRW - 230 190
 KWD - 74,8490 73,2980
 NOK - 3,3760 3,2730
 RUB - 6280 5130
 SEK - 3,0110 2,9360

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,200 0 21,220 0

Tỷ giá trung tâm ngày 11-09-2014

1USD = 0