Tỷ giá ngày 11-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 17,00320 17,25920 17,10620
 CAD 16,8080 17,1810 16,9600
 JPY 2170 2210 2190
 EUR 24,660-13 24,955-13 24,734-13
 CHF 22,57992 22,98894 22,73893
 GBP 28,549-249 29,007-253 28,750-251
 SGD 16,410-32 16,674-32 16,526-32
 THB 6280 6550 6280
 MYR - 5,6076 5,5356
 DKK - 3,393-2 3,290-2
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,706127 73,807122
 NOK - 2,73025 2,64724
 RUB - 382-1 312-1
 SEK - 2,67115 2,60515

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 11-08-2016

1USD = 21,833 -5