Tỷ giá ngày 11-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,63099 16,880101 16,731100
 CAD 16,803-76 17,175-78 16,955-77
 JPY 215-3 220-3 218-3
 EUR 24,405-111 24,697-112 24,479-111
 CHF 22,366-156 22,771-158 22,524-157
 GBP 28,478-37 28,935-38 28,679-38
 SGD 16,35118 16,61318 16,46618
 THB 6232 6492 6232
 MYR - 5,62572 5,55371
 DKK - 3,358-14 3,256-14
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3441 3311
 KRW - 200 190
 KWD - 76,630-25 73,734-24
 NOK - 2,654-10 2,573-9
 RUB - 3861 3161
 SEK - 2,630-7 2,565-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,320 0 22,350 0

Tỷ giá trung tâm ngày 11-07-2016

1USD = 21,855 -7