Tỷ giá ngày 11-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2900 22,3600 22,2900
 AUD 16,3700 16,6160 16,4690
 CAD 17,2810 17,6650 17,4380
 JPY 2060 2100 2080
 EUR 25,0850 25,3860 25,1610
 CHF 22,9520 23,3210 23,1140
 GBP 31,8350 32,3450 32,0590
 SGD 16,2650 16,5930 16,3800
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,5140 5,4430
 DKK - 3,4520 3,3470
 HKD 2,8390 2,8960 2,8590
 INR - 3470 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,8350 73,9310
 NOK - 2,7750 2,6910
 RUB - 3840 3140
 SEK - 2,7590 2,6920

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,320 -20 22,340 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 11-06-2016

1USD = 21,874 0