Tỷ giá ngày 11-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7600 21,8200 21,7600
 AUD 16,6980 16,9490 16,7990
 CAD 17,4360 17,8230 17,5950
 JPY 1740 1770 1760
 EUR 24,3530 24,6450 24,4260
 CHF 23,0090 23,3790 23,1720
 GBP 33,2920 33,8270 33,5260
 SGD 15,9660 16,2880 16,0790
 THB 6330 6600 6330
 MYR - 5,8600 5,7850
 DKK - 3,3400 3,2390
 HKD 2,7730 2,8290 2,7930
 INR - 3480 3340
 KRW - 200 200
 KWD - 73,2850 71,0530
 NOK - 2,8470 2,7600
 RUB - 4440 3880
 SEK - 2,6780 2,6120

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,820 -10 21,840 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 11-06-2015

1USD = 0