Tỷ giá ngày 11-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,66515 21,72515 21,66515
 AUD 16,943-28 17,198-28 17,045-28
 CAD 17,618-18 18,009-18 17,778-18
 JPY 1780 1820 1800
 EUR 24,050-127 24,338-129 24,122-128
 CHF 23,040-213 23,410-217 23,202-215
 GBP 33,064-95 33,595-96 33,297-95
 SGD 16,041-32 16,364-33 16,154-32
 THB 632-2 658-2 632-2
 MYR - 6,0650 5,9870
 DKK - 3,298-17 3,198-16
 HKD 2,7624 2,8174 2,7814
 INR - 3471 3331
 KRW - 200 200
 KWD - 72,982-13 70,760-12
 NOK - 2,923-30 2,834-29
 RUB - 471-5 385-4
 SEK - 2,652-1 2,587-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,720 20 21,735 5

Tỷ giá trung tâm ngày 11-05-2015

1USD = 0