Tỷ giá ngày 11-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3355 21,3855 21,3355
 AUD 16,11216 16,35516 16,21016
 CAD 16,590-22 16,959-23 16,741-23
 JPY 1741 1771 1751
 EUR 22,525-251 22,795-254 22,593-252
 CHF 21,033-212 21,371-215 21,181-213
 GBP 31,79960 32,31161 32,02361
 SGD 15,16110 15,52910 15,26810
 THB 637-3 663-3 637-3
 MYR - 5,81713 5,74213
 DKK - 3,094-35 2,999-34
 HKD 2,7171 2,7712 2,7362
 INR - 3480 3340
 KRW - 210 170
 KWD - 72,528-46 70,319-45
 NOK - 2,660-40 2,579-39
 RUB - 378-15 309-12
 SEK - 2,524-11 2,462-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,650 10 21,690 10

Tỷ giá trung tâm ngày 11-03-2015

1USD = 0