Tỷ giá ngày 11-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3100 21,3600 21,3100
 AUD 16,373-99 16,620-101 16,472-100
 CAD 16,680-158 17,051-161 16,832-159
 JPY 176-2 179-2 177-2
 EUR 23,949-42 24,236-43 24,021-42
 CHF 22,769-44 23,135-45 22,930-45
 GBP 32,16970 32,68771 32,39670
 SGD 15,468-48 15,843-49 15,577-48
 THB 641-1 667-1 641-1
 MYR - 5,969-64 5,893-63
 DKK - 3,293-6 3,193-6
 HKD 2,7140 2,7690 2,7330
 INR - 3500 3360
 KRW - 220 180
 KWD - 73,316-75 71,083-72
 NOK - 2,8598 2,7717
 RUB - 358-2 293-2
 SEK - 2,5895 2,5255

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,405 5 21,420 0

Tỷ giá trung tâm ngày 11-02-2015

1USD = 0