Tỷ giá ngày 10-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3355 21,3855 21,3355
 AUD 17,57384 17,83886 17,67985
 CAD 18,35529 18,76330 18,52230
 JPY 1760 1800 1780
 EUR 26,22927 26,54427 26,30827
 CHF 21,70030 22,13731 21,85330
 GBP 33,094-12 33,626-12 33,327-12
 SGD 16,00854 16,39655 16,12054
 THB 6371 6642 6371
 MYR - 6,1785 6,0985
 DKK - 3,6084 3,4994
 HKD 2,7192 2,7742 2,7392
 INR - 352-1 338-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,36886 72,10283
 NOK - 3,036-2 2,943-2
 RUB - 437-1 357-1
 SEK - 2,873-4 2,802-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,370 -20 21,400 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 10-12-2014

1USD = 0