Tỷ giá ngày 10-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,350-30 22,430-30 22,350-30
 AUD 15,623-17 15,861-20 15,717-17
 CAD 16,611-17 16,983-21 16,762-17
 JPY 1790 1830 1810
 EUR 23,888-74 24,179-81 23,960-75
 CHF 22,042-113 22,401-120 22,198-114
 GBP 33,45253 33,99646 33,68853
 SGD 15,5320 15,848-4 15,6410
 THB 6120 6370 6120
 MYR - 5,161-11 5,094-10
 DKK - 3,278-11 3,177-10
 HKD 2,850-4 2,908-5 2,870-4
 INR - 344-1 3310
 KRW - 190 190
 KWD - 74,872-68 72,578-49
 NOK - 2,629-5 2,549-5
 RUB - 3871 3381
 SEK - 2,6112 2,5462

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,520 20 22,560 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 10-11-2015

1USD = 0