Tỷ giá ngày 10-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,71459 15,95060 15,80959
 CAD 16,754466 17,12565 16,906470
 JPY 1830 1870 1850
 EUR 24,99193 25,29094 25,06693
 CHF 22,781100 23,147101 22,942100
 GBP 34,19630 34,74431 34,43730
 SGD 15,6852 16,0012 15,7962
 THB 610-1 635-1 610-1
 MYR - 5,227-10 5,160-10
 DKK - 3,42913 3,32412
 HKD 2,8610 2,9180 2,8810
 INR - 345-1 331-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,546-1,532 73,248-918
 NOK - 2,78922 2,70422
 RUB - 367-3 320-2
 SEK - 2,71313 2,64613

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,650 -10 22,680 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 10-09-2015

1USD = 0