Tỷ giá ngày 10-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,95139 16,19139 16,04739
 CAD 16,332-46 16,695-47 16,480-46
 JPY 1731 1761 1751
 EUR 23,71261 23,99661 23,78361
 CHF 21,915-76 22,267-77 22,069-77
 GBP 33,384-50 33,920-50 33,619-50
 SGD 15,54210 15,85610 15,65210
 THB 6091 6341 6091
 MYR - 5,596-11 5,524-11
 DKK - 3,2528 3,1538
 HKD 2,7760 2,8320 2,7960
 INR - 3490 3350
 KRW - 190 190
 KWD - 73,15124 70,92423
 NOK - 2,6791 2,5971
 RUB - 3791 3311
 SEK - 2,516-12 2,454-11

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,880 -30 21,910 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 10-08-2015

1USD = 0