Tỷ giá ngày 10-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,810-20 23,040-20 22,840-20
 AUD 17,296-29 18,018-30 17,470-29
 CAD 18,459-27 19,230-28 18,646-27
 JPY 2030 2140 2050
 EUR 27,072-30 28,486-32 27,345-31
 CHF 24,9673 26,0103 25,2193
 GBP 31,566-119 32,884-124 31,885-120
 CNY 3,5216 3,6686 3,5566
 SGD 16,892-20 17,598-21 17,063-20
 THB 6511 7511 7241
 MYR - 5,6341 5,5181
 DKK - 3,825-5 3,686-5
 HKD 2,882-3 3,003-3 2,911-3
 INR - 3260 3140
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,195-43 76,205-41
 NOK - 2,829-6 2,716-6
 RUB - 3170 -
 SEK - 2,833-2 2,719-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,130 -20 23,180 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 10-06-2021

1USD = 23,148 -69