Tỷ giá ngày 10-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,201-22 16,444-22 16,298-22
 CAD 16,961-35 17,337-36 17,115-36
 JPY 202-2 206-2 204-2
 EUR 25,2070 25,5090 25,2830
 CHF 22,713-30 23,078-31 22,873-31
 GBP 31,793-22 32,304-22 32,018-22
 SGD 16,060-65 16,383-66 16,173-65
 THB 620-2 646-2 620-2
 MYR - 5,541-55 5,470-55
 DKK - 3,4680 3,3620
 HKD 2,8340 2,8910 2,8540
 INR - 347-1 334-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,714-51 73,815-49
 NOK - 2,758-14 2,674-13
 RUB - 374-4 306-3
 SEK - 2,771-4 2,703-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 10 22,300 10

Tỷ giá trung tâm ngày 10-05-2016

1USD = 21,874 17