Tỷ giá ngày 10-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,6500 21,7100 21,6500
 AUD 16,9700 17,2260 17,0730
 CAD 17,6350 18,0270 17,7950
 JPY 1780 1810 1800
 EUR 24,1770 24,4670 24,2500
 CHF 23,2530 23,6270 23,4170
 GBP 33,1590 33,6920 33,3920
 SGD 16,0730 16,3970 16,1860
 THB 6340 6600 6340
 MYR - 6,0650 5,9870
 DKK - 3,3150 3,2140
 HKD 2,7580 2,8140 2,7780
 INR - 3460 3320
 KRW - 200 200
 KWD - 72,9950 70,7720
 NOK - 2,9530 2,8630
 RUB - 4750 3890
 SEK - 2,6540 2,5890

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,700 0 21,730 -70

Tỷ giá trung tâm ngày 10-05-2015

1USD = 0