Tỷ giá ngày 10-04-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9500 23,1600 22,9800
 AUD 17,0770 17,7900 17,2490
 CAD 17,8410 18,5860 18,0210
 JPY 2050 2150 2070
 EUR 26,6010 27,9910 26,8700
 CHF 24,3080 25,3230 24,5530
 GBP 30,7580 32,0420 31,0680
 CNY 3,4470 3,5920 3,4820
 SGD 16,7700 17,4710 16,9390
 THB 6480 7470 7200
 MYR - 5,6350 5,5180
 DKK - 3,7580 3,6220
 HKD 2,8920 3,0120 2,9210
 INR - 3200 3080
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,2950 76,3010
 NOK - 2,7720 2,6610
 RUB - 2990 -
 SEK - 2,7490 2,6390

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-04-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,730 10 23,830 30

Tỷ giá trung tâm ngày 10-04-2021

1USD = 23,214 0