Tỷ giá ngày 10-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2500 22,3200 22,2500
 AUD 16,6010 16,8500 16,7010
 CAD 16,7270 17,0980 16,8790
 JPY 2020 2060 2040
 EUR 25,1460 25,4480 25,2220
 CHF 23,0480 23,4180 23,2100
 GBP 30,9950 31,4930 31,2140
 SGD 16,2530 16,5800 16,3680
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,6920 5,6190
 DKK - 3,4580 3,3530
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6720 73,7740
 NOK - 2,7180 2,6350
 RUB - 3640 2970
 SEK - 2,7630 2,6950

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-04-2016

1USD = 21,846 0