Tỷ giá ngày 10-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5700 21,6300 21,5700
 AUD 16,420-34 16,667-35 16,519-34
 CAD 16,863-59 17,238-60 17,016-60
 JPY 1770 1800 1790
 EUR 22,746-272 23,066-276 22,815-273
 CHF 21,839-164 22,190-167 21,993-165
 GBP 31,354-218 31,858-221 31,575-219
 SGD 15,613-77 15,991-79 15,723-78
 THB 6500 6780 6500
 MYR - 5,934-56 5,858-56
 DKK - 3,119-37 3,024-36
 HKD 2,7500 2,8060 2,7700
 INR - 354-1 340-1
 KRW - 200 200
 KWD - 72,735-72 70,520-70
 NOK - 2,698-18 2,616-17
 RUB - 47114 38512
 SEK - 2,493-25 2,432-24

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,650 0 21,670 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-04-2015

1USD = 0