Tỷ giá ngày 10-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3300 21,3800 21,3300
 AUD 16,0970 16,3390 16,1940
 CAD 16,6130 16,9820 16,7640
 JPY 1730 1760 1740
 EUR 22,7760 23,0500 22,8440
 CHF 21,2440 21,5860 21,3940
 GBP 31,7390 32,2500 31,9630
 SGD 15,1510 15,5190 15,2580
 THB 6400 6660 6400
 MYR - 5,8040 5,7290
 DKK - 3,1280 3,0330
 HKD 2,7150 2,7700 2,7340
 INR - 3480 3340
 KRW - 210 170
 KWD - 72,5750 70,3640
 NOK - 2,7000 2,6180
 RUB - 3920 3210
 SEK - 2,5350 2,4720

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,640 0 21,680 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-03-2015

1USD = 0