Tỷ giá ngày 10-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,31010 21,36010 21,31010
 AUD 16,47294 16,72096 16,57295
 CAD 16,83858 17,21259 16,99158
 JPY 1770 1811 1790
 EUR 23,99124 24,27924 24,06324
 CHF 22,81340 23,18041 22,97441
 GBP 32,099-46 32,616-47 32,326-46
 SGD 15,5163 15,8933 15,6263
 THB 6411 6681 6411
 MYR - 6,03310 5,9569
 DKK - 3,2993 3,1983
 HKD 2,7141 2,7691 2,7331
 INR - 3510 3370
 KRW - 220 180
 KWD - 73,39184 71,15582
 NOK - 2,8516 2,7646
 RUB - 3603 2942
 SEK - 2,58411 2,52011

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,405 5 21,420 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-02-2015

1USD = 0