Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 10-01-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,535 15 23,565 15

Tỷ giá trung tâm ngày 10-01-2022

1USD = 23,082 -56