Tỷ giá ngày 10-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4400 22,5100 22,4400
 AUD 15,6750 15,9180 15,7700
 CAD 15,7340 16,0900 15,8770
 JPY 1870 1910 1890
 EUR 24,2800 24,5810 24,3530
 CHF 22,2950 22,6620 22,4520
 GBP 32,4990 33,0350 32,7280
 SGD 15,4980 15,8170 15,6070
 THB 6090 6340 6090
 MYR - 5,1980 5,1290
 DKK - 3,3330 3,2300
 HKD 2,8600 2,9180 2,8800
 INR - 3440 3300
 KRW - 190 190
 KWD - 75,1240 72,8060
 NOK - 2,5660 2,4870
 RUB - 3350 2920
 SEK - 2,6830 2,6160

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 40 22,630 40

Tỷ giá trung tâm ngày 10-01-2016

1USD = 21,909 0