Tỷ giá ngày 10-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3400 21,4000 21,3400
 AUD 17,1820 17,4490 17,2860
 CAD 17,7830 18,1860 17,9440
 JPY 1760 1800 1780
 EUR 25,0110 25,3230 25,0860
 CHF 20,7010 21,1290 20,8470
 GBP 31,8640 32,3910 32,0880
 SGD 15,7360 16,1250 15,8470
 THB 6370 6640 6370
 MYR - 6,0440 5,9640
 DKK - 3,4420 3,3360
 HKD 2,7180 2,7740 2,7370
 INR - 3500 3350
 KRW - 220 180
 KWD - 73,8540 71,5700
 NOK - 2,8480 2,7600
 RUB - 3940 3220
 SEK - 2,6950 2,6280

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,550 -25 21,570 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 10-01-2015

1USD = 0