Tỷ giá ngày 09-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,45020 22,52020 22,45020
 AUD 16,054-9 16,299-9 16,151-9
 CAD 16,307-54 16,672-55 16,455-55
 JPY 1800 1841 1820
 EUR 24,31881 24,61482 24,39181
 CHF 22,383127 22,747129 22,541128
 GBP 33,3742 33,9172 33,6092
 SGD 15,76211 16,08211 15,87311
 THB 6131 6391 6131
 MYR - 5,3100 5,2410
 DKK - 3,33712 3,23511
 HKD 2,8622 2,9212 2,8832
 INR - 3440 3300
 KRW - 190 190
 KWD - 75,26475 72,95873
 NOK - 2,610-23 2,530-22
 RUB - 360-1 314-1
 SEK - 2,6787 2,6127

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,610 10 22,630 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-12-2015

1USD = 0