Tỷ giá ngày 09-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,33010 21,38010 21,33010
 AUD 17,4894 17,752-4 17,5944
 CAD 18,326-45 18,733-55 18,492-46
 JPY 1763 1793 1783
 EUR 26,202184 26,517174 26,281185
 CHF 21,669153 22,106146 21,822154
 GBP 33,106267 33,639256 33,339269
 SGD 15,95457 16,34151 16,06657
 THB 6363 6623 6363
 MYR - 6,17320 6,09422
 DKK - 3,60423 3,49524
 HKD 2,7180 2,773-1 2,7370
 INR - 3520 3380
 KRW - 210 180
 KWD - 74,282-17 72,01917
 NOK - 3,037-2 2,9450
 RUB - 438-9 358-7
 SEK - 2,87718 2,80619

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,390 -20 21,410 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 09-12-2014

1USD = 0